-bole


-bole
(съставна част на сложни думи) от гръцки bolê "хвърляне, мятане".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.